KONSTRUKCE FOREM

Pro výrobu plastů je ve většině případů nutná forma, která dává konečnému výrobku jeho tvar. Hlavní výrobní technologií ve firmě je vstřikování plastů a nejčastějším požadavkem je konstrukce forem pro vstřikování plastů. Ve většině případů navrhujeme vstřikovací formu na základě modelu plastového dílu, který tvoříme se zákazníkem, ale můžeme zajistit i formu na základě dodané dokumentace, nejlépe ve formě digitálního 3D modelu.

FORMY PRO VÝROBU PLASTŮ

Nejdůležitějším prvkem výrobní technologie je nástroj, v našem případě forma pro výrobu plastů.

Naše společnost zajišťuje nejen výrobu plastových dílů, ale také technologii nezbytnou pro výrobu plastů. Konstrukce forem je nejdůležitější prvek a je jí věnována zvláštní péče.

Při konstrukci i výrobě forem jsou používány všechny dostupné moderní metody. Zaformování plastového výrobku navazuje na model dílu zpracovaný v některém ze 3D digitálních formátů. Po zaformování se pracuje na konstrukci formy, jejím vtokovém a chladícím systému, probíhá kontrola pohyblivých částí, kolize prvků, přesahů, tolerancí apod. Pokud je to potřeba, je možné simulovat plnění vtokového systému a dutiny výrobku. Takto lze optimalizovat způsob plnění formy a ovlivnit výsledné vlastnosti plastového dílu ještě před zahájením výroby. Konstrukce forem je moderní věda navazující na léta praxe.

Jednotlivé části formy jsou následně opět v digitální podobě převedeny do řídícího programu numericky řízených strojů (CNC frézy, CNC elektroerosivní hloubičky, řezačky apod.). Tímto způsobem výroby je zajištěno, že tvarové části forem jsou naprosto identické s technickou dokumentací formy a výrobní doba je zkrácena na nezbytné minimum.

Konstrukce forem - rozklad

VSTŘIKOVACÍ
FORMY

Správná konstrukce forem má zásadní vliv na kvalitu plastového dílu, ekonomiku výroby a spolehlivost dodávek. 

Vstřikovací forma plastového párátka.

Párátko speciálního tvaru z plastu. Materiál výlisku ABS nebo PC, forma má 32 otisků s horkými vtoky. Vzhledem k malým rozměrům a nízké váze jen 0,2 gramů bylo náročné vyřešit horký rozvod, zejména trysky, a také vyhazování výlisku.

Konstrukce forem - paratko forma
Konstrukce forem - paratko vylisek

Vstřikovací forma lékařského testeru.

Plastový tester pro medicínské účely. Materiál výlisku je PS, ve formě jsou dvě kavity pro současnou výrobou dvou odlišných částí plastového výrobku. Povrch výlisku je matný s čirým průhledem v měřící části výrobku.

Konstrukce forem - forma tester
Konstrukce forem - tester vylisek