VÝROBA PLASTŮ

Výroba plastů je velmi široký pojem a zahrnuje celé průmyslové odvětví. Základní dělení je na výrobu, při které plast mění během výroby své skupenství a na výrobu, kdy je tvarován za studena, případně za zvýšené teploty. Pro první typ výroby je základní technologií vstřikování, extruze a vyfukování plastů, kdy je plastová tavenina vstřikována do formy, vytlačována přes tvarovou trysku nebo zevnitř vzduchem vyfukována do tvaru ve formě. Do druhé skupiny patří vakuové tváření plastů, kdy je zahřátá plastová deska vakuem vtahována do tvaru formy, patří sem i ohýbaní a tvarování zahřátých plastů nebo různé druhy jejich obrábění.

VYROBÍME VÁM VAŠE PLASTY

Každý nový plastový výrobek je pro nás výzvou. Dejte nám zadání a my se budeme snažit najít nejlepší řešení jak to vyrobit z plastu.  

Podstatnou část produkce firmy tvoří výroba plastů vstřikováním do forem. Vstřikování je realizováno na hydraulických i kloubových lisech. Pro malé a přesné výlisky začínáme na lisech s uzávěrem 80 tun, největší stroj disponuje maximální uzavírací silou 500 tun s nejvyšší hmotností vstřiku cca 1200 gramů. Nabízíme komplexní zajištění výroby plastových dílů od designu, přes konstrukci forem, až po závěrečnou fázi, kterou tvoří sériová produkce plastů. Je možná také výroba plastů na formách dodaných zákazníkem, případně i z dodaného materiálu. Z dalších technologií nabízíme výrobu extrudovaných plastů a dodávky gumových dílů. Realizovali jsme i zakázky odléváním ze speciálních plastů a použili jsme také řadu dalších progresivních technologií.

Výroba plastů - vstřikovací forma

VSTŘIKOVÁNÍ 
PLASTŮ

Vstřikování je progresivní technologie sériové výroby plastů, která díky neustálému vývoji materiálů nabízí možnost nahradit plastem všechny klasické materiály.

Výroba plastů - lisovna

Provoz vstřikování plastů

Ukázka z provozu výroby plastů, technologie vstřikování do forem. Hydraulické vstřikovací lisy, uzavírací síla 150 a 180 tun, váha vstřiku 250 a 370 gramů.

Výroba plastů - forma

Forma pro vstřikování plastů

Dvouotisková vstřikovací forma, výlisek testeru pro lékařské účely, materiál polystyrén.

Rukojeť s ochranou pro manipulační techniku.

Čtyřotisková čelisťová vstřikovací forma se studeným vtokem pro automatický provoz, materiál výlisku HDPE. Na obrázcích je detail tvaru výlisku ve formě, v místě vtoku a komplet výlisků včetně vtoku.

Výroba plastů - rukojeť forma
Výroba plastů - rukojeť zdvih