DESIGN VÝROBKŮ

Design výrobků z plastu je specifickou činností. Požadavky na vzhled a funkci plastových dílů se musí skloubit z možnostmi technologie výroby plastů. Máme v této činnosti dlouholeté zkušenosti a pomáháme našim partnerům najít ideální řešení nejen z hlediska vzhledu, funkce a užitných vlastností, ale i nákladů na samotnou výrobu plastů. 

ESTETIKA I FUNKCE

Stačí nám jen popis plastového dílu a jeho funkce, nebo jednoduchý náčrtek. O zbytek práce spojené s designem výrobku se postaráme sami. 

Design výrobků z plastu je komplexem několika odborných činností. Neřeší se jen vzhled plastového dílu, ale souběžně jeho funkční vlastnosti, technologické možnosti jeho výroby a také ekonomika výroby dílu i nástroje.

Proces návrhu plastového dílu vychází z představy klienta a zahajuje se většinou zhotovením několika skic, ze kterých se pak vybere ta nejvíce odpovídající zadání. Vybraný tvar je pak v počítači modelován do konečné podoby. V této fázi, zejména u pohledových dílů,  je možné postup modifikovat. Nejprve se zhotoví model z tvarovací hmoty, ve spolupráci s klientem se dořeší konečná podoba plastového výrobku a tvar se pak převede do digitální podoby na 3D scaneru.

Hotový 3D model je možné si nejen prohlížet, ale provádět jeho korekce a úpravy, až do konečné podoby dílu. Modelovací software umožňuje mimo jiné také simulovat jeho konečné provedení včetně barevného řešení, definovat váhu a testovat mechanické zatížení nebo ověřit pozice a funkčnost pohyblivých dílů. V této fázi se také řeší ekonomika výroby, předběžná cena nástroje a vlastního plastového výrobku.

Design výrobku je tímto způsobem dokončen včetně ověření ekonomiky a základních funkcí v počítači. Hotový digitální model je v elektronické podobě připraven k dalšímu zpracování. Může následovat přímý postup do výroby, nebo zhotovení 3D modelu pro další ověřování. Naši experti se podílí na vývoji a průmyslovém designu nejrůznějších výrobků v rámci rozvoje inovačního ekosystému MS kraje.

Design výrobků - elektrokrabiceDesign výrobků - čističkaDesign výrobků - lahev

VYVÁŽENÝ
DESIGN

Prodává nejen design výrobků, ale také rozumná cena. Výsledkem designu bez vazby na technologické možnosti a výrobní náklady může být neprodejný plastový výrobek.

Design výrobků - vanička

Plastový obal

Pro návrh tvaru plastového obalu byl mimo design výrobků kladen důraz na pevnost a současně nízkou hmotnost obalu. Bylo dosaženo všech požadovaných parametrů, při tloušťce stěny pouhých 0,7 mm. Nízká hmotnost umožní krátké cykly a efektivní výrobu.

Design výrobků - ukladač

Článek ukladače

Segment ukladače kabelů pro důlní kombajn je tvořen zástřikem kovu do speciálního plastu, vhodného pro extrémně náročné prostředí v uhelném hornictví. Mechanické zatížení bylo opakovaně testováno a tvar modifikován, aby vyhověl požadavkům.

Design výrobků - držák

Držák převodovky žaluzie

Funkční výlisek, u kterého bylo nutné dodržet limitní rozměry pro zabudování do malého prostoru nadokenního profilu. Současně byl požadavek na dostatečnou odolnost proti mechanické zátěži, která vzniká při ovládání žaluzií pod různými úhly.

Rukojeť řadící páky

Design výrobků – příklad postupu při řešení tvaru rukojeti řadící páky traktoru od náčrtu přes digitální model po hotový plastový díl.

Design výrobků -rukojet nacrt
Design výrobků - rukojet model
Design výrobků - vylisek