PLASTY – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VÝROBY

Pomůžeme Vám převést nápady a myšlenky v hotový plastový výrobek. Plasty jsou materiál budoucnosti.

Plasty

Cílem naší společnosti je vyrábět plasty pro zákazníka od návrhu tvaru, funkce i designu až po hotový plastový díl. Samozřejmostí je konstrukce 3D modelů budoucího plastového výrobku v digitální podobě s možností simulace mechanického zatížení dílů, kontrolou pohyblivých částí, barevným řešením a celou řadou dalších  funkcí.

V případě potřeby realizujeme také Rapid Prototyping – výrobu 3D modelu z ekvivalentního typu plastu pro odzkoušení funkce, ergonomie, vzhledu a dalších parametrů.

Nabízíme 3D tisk plastových dílů nejen v rámci výroby forem, ale také jako samostatnou službu. 3D modely máme za velmi zajímavé ceny, zejména u plastových dílů velkých rozměrů.

Na předvýrobní etapu navazuje technické řešení vstřikovacích forem a jejich konstrukce. Součástí této fáze je analýza plnění formy a optimalizace chlazení dílu, takže zákazník dostává informace nejen o vlastní formě, ale také o budoucím výrobním cyklu, kapacitě výroby a ceně výrobku. Na základě takto schválených parametrů se vyrábí vstřikovací forma. 

V konečné etapě nastupuje vlastní výroba plastů do zhotovených forem. Nejčastěji plasty vyrábíme vstřikováním, ale jsme schopni nabídnout i výrobu na extruderu, vyfukování nebo vakuové tváření, dodáváme také speciální plasty a gumové díly.  Některé plastové výrobky z vlastní produkce je možné přímo zakoupit v našem e-shopu plasty.online.

DESIGN

PROTOTYPY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

KONSTRUKCE FOREM

VÝROBA PLASTŮ

VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

Výroba plastů vstřikováním je základní technologií používanou ve firmě. Vstřikovací formy pro plasty realizujeme dle dispozic zákazníka, nabízíme také vstřikování na dodaných formách.

Vstřikované plasty tvoří podstatnou část produkce firmy. Vstřikování plastových dílů je realizováno na hydraulických a kloubových vstřikovacích lisech. Pro malé a přesné výlisky začínáme na lisech s uzávěrem 80 tun, největší stroj disponuje maximální uzavírací sílou 500 tun s nejvyšší hmotností vstřiku cca 1200 gramů.

Vstřikovací lisy jsou vybaveny sušícím a barvícím zařízením. K dispozici je vícekanálový elektronický systém pro regulaci teplot horkých vtoků, temperovací zařízení a další nezbytné příslušenství.

Plasty - provoz vstřikování plastů

Pokud má klient na výrobu plastových dílů své vlastní formy, vstřikujeme plasty na dodaných formách. Podle dispozic zákazníka se na formách provádí pravidelná údržba a drobné opravy. Nabízíme možnost formy také zakonzervovat a skladovat. Mimo vlastní vstřikování plastů je možné dohodnout další navazující operace – kompletace jednotlivých dílů a sestav, plasty také potiskneme, zabalíme apod.

PLASTY – MATERIÁL S VELKOU BUDOUCNOSTÍ

Výroba plastů trvale roste v celosvětovém měřítku.  Tento trend bude pokračovat v návaznosti na intenzivní vývoj mechanických a fyzikálních vlastností plastových materiálů a jejich možnostech nahradit klasické materiály, zejména kovy. Každoroční nárůst světové produkce je vidět na grafech.

V ROCE 2014 VYROBENO 299 MIL.TUN PLASTŮ / 100%
V ROCE 2013 VYROBENO 288 MIL.TUN PLASTŮ / 96%
V ROCE 2012 VYROBENO 279 MIL.TUN PLASTŮ / 93%
V ROCE 2011 VYROBENO 250 MIL.TUN PLASTŮ / 83%

PORTFOLIO VÝROBKŮ

Sortiment vyráběných plastů je velmi široký. Pro představu jsou uvedeny některé základní skupiny plastových dílů z naší běžné produkce. 

NAŠE SPECIALITY

Podíleli jsme se také na výrobě řady plastových specialit ať už z pohledu účelu použití, vlastností a funkce dílu, nebo materiálu, ze kterého je díl vyroben.

Plasty - párátko

PLASTOVÁ PÁRÁTKA

Podíleli jsme se na vývoji a realizaci plastového párátka speciálního tvaru. Požadavek byl nejen na spolupráci při modelování tvaru v digitální podobě, ale také zhotovení reálných 3D vzorků. Následovala výroba zkušební a také výrobní formy. Konečným řešením byla 32 otisková forma s horkými vtoky pro výlisek o váze jen 0,2 gramů!

Plasty - krabice

PLASTY PRO DŮLNÍ PRŮMYSL

Krabice pro napěťové elektrorozvody v důlním prostředí je skutečnou specialitou. Nároky ve vlhkém, teplém a výbušném prostředí v podzemí uhelných dolů jsou extrémní. Kromě výborných mechanických vlastností musí být výrobek nehořlavý a tepelně odolný, antistatický a nejiskřivý, s předepsanými elektrickými parametry.