CO NABÍZÍME

Úkolem společnosti Asyndar je výroba plastů pro zákazníka od návrhu tvaru, funkce i designu až po hotový plastový díl.

Na počátku je předvýrobní etapa – design a technické řešení plastového dílu dle dispozic zákazníka. Po volbě nejvhodnější varianty následuje konstrukce digitálního modelu budoucího plastového výrobku, většinou včetně analýzy mechanického zatížení a ověření dalších důležitých vlastností pro funkci dílu. V případě potřeby následuje Rapid Prototyping – výroba skutečného 3D modelu z ekvivalentního typu plastu, který umožní ověřit design a reálné funkční vlastnosti plastové části.

Na tuto fázi navazuje návrh a konstrukce forem, které jsou nejdůležitějším článkem technologického řetězce. I tady je zapojena výpočetní technika, která umožní kontrolovat správné místo vtoku, simulovat plnění formy, ověřit chlazení a konflikty pohyblivých částí formy.

Konečnou etapou je vlastní výroba plastů do zhotovených forem. Nejčastěji se jedná o plastové výrobky vstřikované do forem, které vyrábíme nejen na námi zhotovených formách, ale také na formách dodaných zákazníkem.

Kromě zakázkové výroby má naše společnost také vlastní plastové výrobky. Sortiment je poměrně široký, ale mezi hlavní skupiny patří plastový podlahový systém Tile a Flexi, ucha kartonových krabic, záslepky a víčka, distanční kruhy a protektory olejářských trubek a také obří verze některých společenských her, jako například šachy nebo Člověče nezlob se.

Plastové výrobky - lisovnaPlastové výrobky - TilePlastové výrobky - obří šachy

DESIGN VÝROBKŮ

Design plastových dílů je specifickou činností. Požadavky na vzhled a funkci plastového výrobku se musí skloubit z možnostmi technologie výroby plastů. Máme v této činnosti dlouholeté zkušenosti a pomáháme našim partnerům najít ideální řešení nejen z hlediska vzhledu, funkce a užitných vlastností, ale i nákladů na samotnou výrobu plastů. Prodává nejen design, ale i odpovídající cena.  

VÍCE INFORMACÍ

VÝROBA PROTOTYPŮ

Některé plastové výrobky je nezbytné vyrobit jako reálný kus ještě před investicí do formy pro vlastní výrobu. Tento požadavek může mít několik důvodů – posouzení vzhledu plastového dílu, ergonomie a váha výrobku, ověření funkce a mechanické odolnosti plastových dílů atd. To vše je možné díky dnešní technologii, která  umožňuje zhotovení prototypů z identického typu plastového materiálu, z jakého bude vyroben skutečný díl.

VÍCE INFORMACÍ

KONSTRUKCE FOREM

Pro výrobu plastů je ve většině případů nutná forma, která dává konečnému výrobku jeho tvar. Hlavní výrobní technologií ve firmě je vstřikování plastů a nejvíce požadavků je na konstrukci vstřikovacích forem. Ve většině případů navrhujeme formu na základě modelu plastového dílu, který tvoříme se zákazníkem, ale můžeme zajistit i formu na základě dodané dokumentace, nejlépe ve formě digitálního 3D modelu.  

VÍCE INFORMACÍ

VÝROBA PLASTŮ

Výroba plastů vstřikováním tvoří podstatnou část produkce firmy. Vstřikování je realizováno na hydraulických i kloubových lisech. Pro malé a přesné plastové výrobky začínáme na lisech s uzávěrem 80 tun, největší stroj disponuje maximální uzavírací sílou 500 tun s nejvyšší hmotností vstřiku cca 1200 gramů. Nabízíme jak zajištění výroby plastových dílů od designu, přes konstrukci forem, až po sériovou produkci, tak výrobu plastů na formách dodaných zákazníkem.

VÍCE INFORMACÍ